Tiêu Chuẩn Việt Nam Về An Toàn Sản Xuất

04:31:21 22/12/2019

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ AN TOÀN SẢN XUẤT

Quy định chung TCVN 2287:1978: Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động – Quy định cơ bản

Tiêu chuẩn Việt Nam về An toàn sản xuất

 • TCVN 4744 – 89 Qui phạm kỹ thuật an toàn Trong các cơ sở cơ khí
 • TCVN 2287-78 Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động – Quy định cơ bản
 • TCVN 2288-1978 Các yêu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất – Phân loại
 • TCVN 2289-78 Quá trình sản xuất – Yêu cầu chung về an toàn
 • TCVN 2292-78 Công việc sơn – Yêu cầu chung về an toàn
 • TCVN 2293-78 Gia công gỗ – Yêu cầu chung về an toàn
 • TCVN 3146-1986 Công việc hàn điện – Yêu cầu chung về an toàn
 • TCVN 3147 – 90( Soát xét lần thứ 1 ) Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ Yêu cầu chung
 • TCVN 3673 – 81 Bao bì sử dụng trong sản xuất Yêu cầu chung về an toàn
 • TCVN 4245-96 Yêu cầu kỹ thuật an toàn trong sản xuất, sử dụng oxi, axetylen
 • TCVN 4730-1989 Sản xuất gạch ngói nung Yêu cầu chung về an toàn
 • TCVN 5041 – 89 (ISO 7731 – 1986) Tín hiệu báo nguy ở nơi làm việc – Tín hiệu âm thanh báo nguy
 • TCVN 5178-1990 Quy phạm kĩ thuật an toàn trong khai thác và chế biến đá lộ thiên
 • TCVN 5308-91 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng
 • TCXD 66-1991 Vận hành khai thác hệ thốngcấp thoát nước. Yêu cầu an toàn
 • TCVN 3985:1999. Âm học – Múc ồn cho phép tại các vị trí làm việc.
 • TCVN 3150-79  Phương pháp đo tiếng ồn tại chỗ làm việc trong các gian sản xuất.
 • TCVN 2290-78 Thiết bị sản xuất – Yêu cầu chung về an toàn
 • TCVN 2296-89 Thiết bị rèn ép -Yêu cầu chung về an toàn
 • TCVN 3288-1979 Hệ thống thông gió – yêu cầu chung về an toàn
 • TCVN 4244-1986 Quy phạm kĩ thuật an toàn thiết bị nâng
 • TCVN 4431-1987 Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng toàn phần Lan can an toàn – Điều kiện kĩ thuật
 • TCVN 4717-89 Thiết bị sản xuất che chắn an toàn – Yêu cầu chung về an toàn
 • TCVN 4722-89 Thiết bị gia công gỗ – Yêu cầu kỹ thuật an toàn
 • TCVN 4723-89 Thiết bị gia công gỗ – Yêu cầu an toàn về kết cấu máy
 • TCVN 4725-1989 Máy cắt kim loại – Yêu cầu chung và an toàn đối với kết cấu máy
 • TCVN 4726 – 89 Máy cắt kim loại – Yêu cầu đối với trang thiết bị điện
 • TCVN 4755 – 89 (ST SEV 4474 – 84) Cần trục – Yêu cầu an toàn đối với thiết bị thủy lực TCVN 5019-89 Thiết bị AXETYLEN – Yêu cầu an toàn
 • TCVN 5181-90 Thiết bị nén khi – yêu cầu chung về an toàn
 • TCVN 5183-90 Máy cắt kim loại Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy mài và máy đánh bóng.
 • TCVN 5184-90 Máy cắt kim loại Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy mài và máy đánh bóng.
 • TCVN 5658-1992 Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy tiện
 • TCVN 5186 – 90 Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy phay
 • TCVN 5187-90 ST . SEV 577-77 ) Máy cắt kim loại – Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy doa ngang
 • TCVN 5188 – 90 Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy bao, xọc và chuốt
 • TCVN 5346 – 91 (ST SEV 5307 – 85) Kỹ thuật an toàn nồi hơi và nồi nước nóng Yêu cầu chung đối với việc tính độ bền
 • TCVN 5636 – 91 Thiết bị đúc – Yêu cầu về an toàn
 • TCVN 5658-1992 Ô tô – Hệ thống phanh – Yêu cầu chung và phương pháp thử
 • TCVN 5659 – 1992 Thiết bị sản xuất bộ phận điều khiển Yêu cầu về an toàn chung
 • TCVN 5744-1993 Thang máy – Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng
 • TCVN 5862 : 1995 (Thay thế TCVN 4244-86 – Phụ lục 1) Thiết bị nâng – Phân loại theo chế độ làm việc
 • TCVN 5863-95 Thiết bị nâng Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng
 • TCVN 5864-1995 Thiết bị nâng Cáp thép, tang, ròng rọc, xích và đĩa xích Yêu cầu an toàn
 • TCVN 5866-1995 Thang máy Cơ cấu an toàn cơ khí
 • TCVN 5867-1995 Thang máy – Cabin, đối trọng, ray dẫn hướng Yêu cầu an toàn
 • TCVN 6004-1995 Nồi hơi Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo
 • TCVN 6005-95 Thiết bị chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tọa, phương pháp thử
 • TCVN 6006-95 Nồi hơi Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa
 • TCVN 6007-1995 Nồi hơi – Yêu cầu về kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, phương pháp thử
 • TCVN 6008-1995 Thiết bị áp lực – Mối hàn – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
 • TCVN 6153-1996 Bình chịu áp lực Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo
 • TCVN 6154-1996 Bình chịu áp lực Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo – Phương pháp thử
 • TCVN 6155-1996 Bình áp lực Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sửa dụng, sửa chữa
 • TCVN 6156-1996 Bình chịu áp lực Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa – Phương pháp thử
 • TCVN 6290 – 1997 Chai chứa khí – Chai chứa các khí vĩnh cửu – Kiểm tra tại thời điểm nạp khí
 • TCVN 6291 – 1997 Chai chứa khí – Chai chứa khí đựng trong công nghiệp – Ghi nhãn để nhận biết khí chứa
 • TCVN 6292-1997 Chai chứa khí – Chai chứa khí đựng trong y tế – Ghi nhãn để nhận biết khí chứa
 • TCVN 6293 – 1997 Chai chứa khí – Chai chứa khí đựng trong y tế – Ghi nhãn để nhận biết khí chứa
 • TCVN 6296 – 1997 Chai chứa khí – Dấu hiệu phòng ngừa
 • TCVN 6396-1998 Thang máy thủy lực – Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt
 • TCXDVN 296: 2004 Giàn giáo các yêu cầu về an toàn

Bài viết liên quan