Cung cấp và thi công thiết bị nồi hơi chất lượng tốt

Tiêu Chuẩn Việt Nam Về An Toàn Sản Xuất

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ AN TOÀN SẢN XUẤT

Quy định chung TCVN 2287:1978: Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động – Quy định cơ bản

Tiêu chuẩn Việt Nam về An toàn sản xuất

  • TCVN 4744 – 89 Qui phạm kỹ thuật an toàn Trong các cơ sở cơ khí
  • TCVN 2287-78 Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động – Quy định cơ bản
  • TCVN 2288-1978 Các yêu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất – Phân loại
  • TCVN 2289-78 Quá trình sản xuất – Yêu cầu chung về an toàn
  • TCVN 2292-78 Công việc sơn – Yêu cầu chung về an toàn
  • TCVN 2293-78 Gia công gỗ – Yêu cầu chung về an toàn
  • TCVN 3146-1986 Công việc hàn điện – Yêu cầu chung về an toàn
  • TCVN 3147 – 90( Soát xét lần thứ 1 ) Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ Yêu cầu chung
  • TCVN 3673 – 81 Bao bì sử dụng trong sản xuất Yêu cầu chung về an toàn
  • TCVN 4245-96 Yêu cầu kỹ thuật an toàn trong sản xuất, sử dụng oxi, axetylen
  • TCVN 4730-1989 Sản xuất gạch ngói nung Yêu cầu chung về an toàn
  • TCVN 5041 – 89 (ISO 7731 – 1986) Tín hiệu báo nguy ở nơi làm việc – Tín hiệu âm thanh báo nguy
  • TCVN 5178-1990 Quy phạm kĩ thuật an toàn trong khai thác và chế biến đá lộ thiên
  • TCVN 5308-91 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng
  • TCXD 66-1991 Vận hành khai thác hệ thốngcấp thoát nước. Yêu cầu an toàn
  • TCVN 3985:1999. Âm học – Múc ồn cho phép tại các vị trí làm việc.
  • TCVN 3150-79  Phương pháp đo tiếng ồn tại chỗ làm việc trong các gian sản xuất.
  • TCVN 2290-78 Thiết bị sản xuất – Yêu cầu chung về an toàn
  • TCVN 2296-89 Thiết bị rèn ép -Yêu cầu chung về an toàn
  • TCVN 3288-1979 Hệ thống thông gió – yêu cầu chung về an toàn
  • TCVN 4244-1986 Quy phạm kĩ thuật an toàn thiết bị nâng
  • TCVN 4431-1987 Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng toàn phần Lan can an toàn – Điều kiện kĩ thuật
  • TCVN 4717-89 Thiết bị sản xuất che chắn an toàn – Yêu cầu chung về an toàn
  • TCVN 4722-89 Thiết bị gia công gỗ – Yêu cầu kỹ thuật an toàn
  • TCVN 4723-89 Thiết bị gia công gỗ – Yêu cầu an toàn về kết cấu máy
  • TCVN 4725-1989 Máy cắt kim loại – Yêu cầu chung và an toàn đối với kết cấu máy
  • TCVN 4726 – 89 Máy cắt kim loại – Yêu cầu đối với trang thiết bị điện
  • TCVN 4755 – 89 (ST SEV 4474 – 84) Cần trục – Yêu cầu an toàn đối với thiết bị thủy lực TCVN 5019-89 Thiết bị AXETYLEN – Yêu cầu an toàn
  • TCVN 5181-90 Thiết bị nén khi – yêu cầu chung về an toàn
  • TCVN 5183-90 Máy cắt kim loại Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy mài và máy đánh bóng.
  • TCVN 5184-90 Máy cắt kim loại Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy mài và máy đánh bóng.
  • TCVN 5658-1992 Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy tiện
  • TCVN 5186 – 90 Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy phay
  • TCVN 5187-90 ST . SEV 577-77 ) Máy cắt kim loại – Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy doa ngang
  • TCVN 5188 – 90 Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy bao, xọc và chuốt
  • TCVN 5346 – 91 (ST SEV 5307 – 85) Kỹ thuật an toàn nồi hơi và nồi nước nóng Yêu cầu chung đối với việc tính độ bền
  • TCVN 5636 – 91 Thiết bị đúc – Yêu cầu về an toàn
  • TCVN 5658-1992 Ô tô – Hệ thống phanh – Yêu cầu chung và phương pháp thử
  • TCVN 5659 – 1992 Thiết bị sản xuất bộ phận điều khiển Yêu cầu về an toàn chung
  • TCVN 5744-1993 Thang máy – Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng
  • TCVN 5862 : 1995 (Thay thế TCVN 4244-86 – Phụ lục 1) Thiết bị nâng – Phân loại theo chế độ làm việc
  • TCVN 5863-95 Thiết bị nâng Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng
  • TCVN 5864-1995 Thiết bị nâng Cáp thép, tang, ròng rọc, xích và đĩa xích Yêu cầu an toàn
  • TCVN 5866-1995 Thang máy Cơ cấu an toàn cơ khí
  • TCVN 5867-1995 Thang máy – Cabin, đối trọng, ray dẫn hướng Yêu cầu an toàn
  • TCVN 6004-1995 Nồi hơi Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo
  • TCVN 6005-95 Thiết bị chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tọa, phương pháp thử
  • TCVN 6006-95 Nồi hơi Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa
  • TCVN 6007-1995 Nồi hơi – Yêu cầu về kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, phương pháp thử
  • TCVN 6008-1995 Thiết bị áp lực – Mối hàn – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
  • TCVN 6153-1996 Bình chịu áp lực Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo
  • TCVN 6154-1996 Bình chịu áp lực Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo – Phương pháp thử
  • TCVN 6155-1996 Bình áp lực Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sửa dụng, sửa chữa
  • TCVN 6156-1996 Bình chịu áp lực Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa – Phương pháp thử
  • TCVN 6290 – 1997 Chai chứa khí – Chai chứa các khí vĩnh cửu – Kiểm tra tại thời điểm nạp khí
  • TCVN 6291 – 1997 Chai chứa khí – Chai chứa khí đựng trong công nghiệp – Ghi nhãn để nhận biết khí chứa
  • TCVN 6292-1997 Chai chứa khí – Chai chứa khí đựng trong y tế – Ghi nhãn để nhận biết khí chứa
  • TCVN 6293 – 1997 Chai chứa khí – Chai chứa khí đựng trong y tế – Ghi nhãn để nhận biết khí chứa
  • TCVN 6296 – 1997 Chai chứa khí – Dấu hiệu phòng ngừa
  • TCVN 6396-1998 Thang máy thủy lực – Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt
  • TCXDVN 296: 2004 Giàn giáo các yêu cầu về an toàn